Equine assisted coaching 

Paarden zijn de verbinders tussen de zichtbare en onzichtbare wereld. Mens en paard zijn al duizenden jaren met elkaar verbonden. Veelal waarbij het Paard in dienst stond van de mens. Over de jaren heen zijn we steeds meer te weten gekomen over de ware en natuurlijke eigenschappen van het paard. Helaas wordt het paard nog veel ingezet voor commerciële en kapitalistische doeleinden maar met de opkomst van het Natural Horsemanship zien we een groeiend netwerk van mensen die zich inzetten voor het welzijn van dit magische wezen. 

 

Binnen Chuen's Centre bieden we op individueel niveau coaching en therapie aan voor mensen van alle leeftijden die door Non-verbale Autisme [NVA] of een stoornis binnen het Autisme Spectrum [ASS] niet in staat zijn zich te verbinden met hun lichaam en met hun omgeving. En die daardoor veel en langdurig stress kunnen ervaren. De omgeving waarin zij leven geeft veelal een te veel aan prikkels – overprikkelt. Het gaat hier om zintuiglijke prikkels die niet aansluiten bij hun belevingswereld. Denk aan geluidsprikkels, lichtprikkels, geurprikkels, gevoelsprikkels.  

Tijdens het contact met het paard gebeurt er iets met die verstoorde prikkelverwerking. We zien dat iemand met NVA of ASS al na enkele minuten ontspant en dat er een opening ontstaat voor ontlading van stress maar ook het opladen van energie. Vanuit die ontspanning is het mogelijk om contact te maken met zichzelf en met alles en iedereen in hun directe omgeving. Voor kinderen met NVA of ASS zien we ook dat er een opening ontstaat voor leren en ontwikkelen. 

Hoe ziet zo'n coachingsessie er precies uit?   

Paarden Coaching is afgestemd op het individu. De coach/therapeut is overigens het paard, wij zijn slechts de begeleiders. Wat we weten is dat er een energetische overdracht plaatsvindt die ontspanning bij onze cliënten bewerkstelligt. Vanuit die ontspanning gaan we kijken op welke gebieden er behoefte aan connectie en ontwikkeling bestaat. 

Daarnaast is ritme en structuur een belangrijk onderdeel binnen deze coaching. Waarbij  de cliënt op de rug van het paard mag zitten en in de verschillende gangen van het paard, stap en draf ritme en een cadans ervaart. Door de structuur van deze herhalende bewegingen ontstaat er rust, ontspanning en ruimte voor het ontwikkelen van vertrouwen binnen een veilig en natuurlijk klimaat. We hanteren wel een maximum aan gewicht dat toegestaan is om deze cadans op het paard te ervaren. De cliënt mag hiervoor niet zwaarder dan 60 kg wegen. 

Ritme en cadans kan ook ervaren worden met behulp van schommels, trampolines and balans-ballen ook hier wordt tijdens de coaching gebruik van gemaakt.

 

Daarnaast bieden we Equine assisted coaching aan mensen die door verschillende, veelal traumatische gebeurtenissen zijn gelopen in het leven.  Equine assisted coaching en therapie helpt  je weer op weg. Je krijgt handvaten en tools om weer verder te kunnen en je stress-systeem te resetten.