Advies Neuro-Psychosociale Omgeving bij Autisme, Dementie en Verstandelijke beperking

Ik geef advies op het gebied van de multisensorische-totaal-beleving binnen een woonleef omgeving. En dan specifiek de woonleef omgeving van mensen waarbij de prikkelverwerking anders verloopt of ernstig verstoord is door bijvoorbeeld niet aangeboren hersenletsel/ NAH, Autisme, een Verstandelijke beperking of door een vorm van Dementie. 

Inmiddels heb ik 30+ jaar ervaring opgedaan in de zorg en hulpverlening. Waar ik gewerkt heb met mensen in alle levensfases, van de vroege kindertijd tot aan de laatste levensfase.  Ik heb me gedurende die jaren heel specifiek bezig gehouden met de neuro-psychosociale omgeving en de zintuiglijke/sensorische totaal beleving en prikkelverwerking, van mensen binnen specifieke woonleef situaties. Zowel binnen de muren van een instelling als daarbuiten. Ik heb gezien wat de effecten zijn van woonleef situaties die niet aansluiten bij de mensen die er leven. Vanuit verschillende posities ben ik altijd direct betrokken geweest bij preventie en ook interventie van vastgelopen situaties tussen cliĆ«nten en professionals.  

Wat we zien is dat binnen de Westerse landen de psychiatrie toeneemt en complexer lijkt te worden. In de dagelijkse praktijk krijg ik veelal hulpvragen die te maken hebben met complex gedrag en vooral onbegrepen gedrag. Gedrag van bijvoorbeeld mensen die lijden aan Dementie of te maken hebben met NAH, Autisme of een Verstandelijke beperking. 

Werkwijze

Wanneer een hulpvraag binnenkomt dan maak ik eerst een scan van de omgeving en de mensen die in die omgeving wonen en werken. Dit gebeurt door de omgeving zelf te bezoeken en te ervaren en vervolgens de omgeving en de mensen die er wonen en werken te filmen. Aan de hand daarvan wordt een advies uitgebracht. Het advies wordt gegeven op alle zintuiglijke/sensorische gebieden en gaat dus over de beleving van de neuro-psychosociale omgeving. Met andere woorden, in hoeverre sluit de woonleef omgeving en de zorg en begeleiding aan bij het brein van de mens die er leeft.
De sensorische gebieden die worden gescand zijn:  horen, zien, ruiken, voelen, proeven. 
Ik kijk naar het kleurgebruik van het interieur (muren, vloeren en meubels in alle ruimtes), naar de lichtprikkels/lichtinval en het gebruik van licht overdag, in de avond en nacht. De  geluidsprikkels worden gescand en heel belangrijk ook de geurprikkels. 
Er wordt gekeken naar materiaalgebruik en hoe dit zich verhoudt tot het gevoel en de tast. En er wordt gekeken naar voeding en in welke mate de voeding en de presentatie van voeding aansluit bij de belevingswereld van de mensen die er wonen.
 
Alle elementen afzonderlijk maar ook in samenwerking hebben invloed op gedrag. Wanneer alle sensorische elementen goed afgestemd zijn op de beleving van de mensen die er wonen zal dit direct en tevens een aanhoudende positieve invloed hebben op het gedrag. 
 

Er bestaat de mogelijkheid om tijdens het lopende onderzoek/de scan de betrokkenen m.b.v. videoanalyse een ondersteunend en coachend traject aan te bieden van 2 bijeenkomsten. Waarin m.b.v. video-analyse de deelnemers vanuit een ander perspectief leren op welke wijze de begeleiding en verzorging aansluit bij de mensen die er wonen. 

Voor meer informatie en prijsopgaves kan contact gezocht worden via het contactformulier.